Υπηρεσίες

Όλο το προσωπικό, με αυταπάρνηση και βαθύ αίσθημα ευθύνης, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πάσχοντες, μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates