Υπέρταση. Ποια είναι η καλύτερη θεραπευτική αγωγή?(Video)

Ο Ιωάννης Λεκάκης, Διευθυντής Καρδιολόγος μας εξηγεί ποια είναι ηκαλύτερη θεραπεία για την αντιμετώπιση της υπέρτασης.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates