Τι πρέπει να κάνω για να μειώσω την υπέρταση?(Video)

Ο Ιωάννης Λεκάκης, Διευθυντής Καρδιολόγος μας μιλάει για τη σωστή σντιμετώπιση της αρτηριακής πίεσης.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates