Γιατί δεν χρησιμοποιείται για όλες τις εξετάσεις ο ανοιχτός μαγνητικός τομογράφος;

Η Διευθύντρια Μαγνητικής Τομογραφίας, Νευροακτινολογίας και Προηγμένης Απεικόνισης, Καλλιόπη Βαράκη, μας εξηγεί γιατί δεν χρησιμοποιείται για όλες τις εξετάσεις ο ανοιχτός μαγνητικός τομογράφος

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates