Ποιες τεχνικές χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου;

Η Υπεύθυνη του Ιατρείου Πόνου, Αναισθησιολόγος Ζηναΐς Κοντούλη μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates