Ποια φαρμακευτική αγωγή μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου;

Η Υπεύθυνη του Ιατρείου Πόνου, Αναισθησιολόγος Ζηναΐς Κοντούλη μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates