Τι είναι ο χρόνιος πονοκέφαλος και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί;

Η Υπεύθυνη του Ιατρείου Πόνου, Αναισθησιολόγος Ζηναΐς Κοντούλη μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τον χρόνιο πονοκέφαλο και το πως μπορεί να αντιμετωπιστεί

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates