Τι άλλο μπορούμε να δούμε στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς;

Ο Καρδιολόγος και υπεύθυνος Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς, Ιωάννης Παληός, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τι άλλο μπορούμε να δούμε στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates