Ποιες παθήσεις μελετάμε με τις προηγμένες τεχνικές μαγνητικής τομογραφίας;

Η Διευθύντρια Μαγνητικής Τομογραφίας, Νευροακτινολογίας και Προηγμένης Απεικόνισης, Καλλιόπη Βαράκη, μας εξηγεί ποιες παθήσεις μελετάμε με τις προηγμένες τεχνικές μαγνητικής τομογραφίας

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates