Η Βιολογική ηλικία του Ασθενούς (Video)

Ο Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γεώργιος Σάπκας, μας εξηγεί τι είναι η βιολογική ηλικία και το πως αυτή επηρεάζει την αντιμετώπιση της σκολίωσης.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates