Φλεβική Ανεπάρκεια και κόπωση: Η αντιμετώπιση

Ο Διευθυντής Αγγειοχειρουργός, Φώτιος Μαρκάτης, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση της κόπωσης στην Φλεβική Ανεπάρκεια

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates