Η βασική χρήση του αξονικού τομογράφου στην χειρουργική σπονδυλικής στήλης (Video)

Ο Διευθυντής Τμήματος Παιδοορθοπαιδικής και Σπονδυλικής Στήλης, Μάριος Λυκίσσας, μας εξηγεί την βασική χρήση του αξονικού τομογράφου στην χειρουργική της σπονδυλικής στήλης.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates