Τριπλή εξέταση: Μαστογραφία, Υπερηχογράφημα και Κλινική εξέταση

Ο Διευθυντής της Μονάδας Μαστού Βασίλειος Βενιζέλος απαντάει για την τριπλή εξέταση του μαστού

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates