Η θεραπεία και το προσδόκιμο ζωής μετά τη διάγνωση καρκίνου του προστάτη

Ο Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής, Βασίλειος Πουλάκης, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τη θεραπεία και το προσδόκιμο ζωής μετά τη διάγνωση καρκίνου του προστάτη

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates