Η Αντιμετώπιση των Τραυματισμών με Προηγμένη Ενέσιμη Θεραπεία. (Video)

Ο Διονύσιος Χίσσας, Διευθυντής  Ορθοπαιδικής Ρομποτικής Χειρουργικής, περιγράφει την προηγμένη ενέσιμη θεραπεία στην αντιμετώπιση των τραυματισμών.

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates