Θωρακοσκόπικη Χειρουργική vs Ρομποτική Χειρουργική (Video)

 Ο Θωρακοχειρουργός Εμμανουήλ Γεωργιαννάκης, μας μιλάει και συγκρίνει τις επεμβατικές μεθόδους της Θωρακοσκόπικης Χειρουργικής και της Ρομποτικής Χειρουργικής.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates