Μετά την επέμβαση για καρκίνο του μαστού ποιές είναι οι ενδεδειγμένες θεραπείες?

Ο Διευθυντής της Μονάδας Μαστού Βασίλειος Βενιζέλος απαντάει για το ποιές είναι οι ενδεδειγμένες θεραπείες μετά από την επέμβαση για καρκίνο του μαστού

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates