Η χρήση των γονιδιακών τεστ βάσει του οικογενειακού ιατρικού ιστορικού

Ο Διευθυντής της Μονάδας Μαστού Βασίλειος Βενιζέλος απαντάει για τη χρήση των γονιδιακών τεστ βάσει του οικογενειακού ιατρικού ιστορικού

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates