Η αντιμετώπιση των κίρσων

Ο Διευθυντής Αγγειοχειρουργός, Φώτιος Μαρκάτης, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση των κίρσων

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates