Η αντιμετώπιση των ανθεκτικών μικροβίων

Ο Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Γεώργιος Σαρόγλου, μας εξηγεί για την αντιμετώπιση των ανθεκτικών μικροβίων

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates