Ο τεχνολογικός εξοπλισμός για την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική

Ο Βασίλειος Βουγιούκας, Διευθυντής Νευροχειρουργός και υπεύθυνος τμήματος Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Εγκεφάλου & Σπονδυλικής Στήλης, μας εξηγεί για τον τεχνολογικό εξοπλισμό της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates