Τα όργανα και οι νόσοι που αφορούν την Θωρακοχειρουργική

Ο Θωρακοχειρουργός Εμμανουήλ Γεωργιαννάκης, μας μιλάει για τα όργανα και τις νόσους που αφορούν τη Θωρακοχειρουργική

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates