Η πολυπαραμετρική τομογραφία και οι πληροφορίες που δίνει στον γιατρό

Η Διευθύντρια Μαγνητικής Τομογραφίας, Νευροακτινολογίας και Προηγμένης Απεικόνισης, Καλλιόπη Βαράκη, μας εξηγεί τι είναι η πολυπαραμετρική τομογραφία και ποιες πληροφορίες δίνει στον γιατρό

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates