Η απεικόνιση της καρδιάς με τον μαγνητικό τομογράφο

Ο Καρδιολόγος και υπεύθυνος Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς, Ιωάννης Παληός, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την απεικόνιση της καρδιάς με τον μαγνητικό τομογράφο

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates