Ο διαφορετικός επιδιωκόμενος σκοπός για κάθε ασθενή με σκολίωση

Ο Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γεώργιος Σάπκας, μας εξηγεί γιατί είναι διαφορετικός ο επιδιωκόμενος σκοπός για κάθε ασθενή με σκολίωση

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates