Το Διαβητικό Πόδι

Ο Διευθυντής Αγγειοχειρουργός, Φώτιος Μαρκάτης, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για το Διαβητικό Πόδι

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates