Η σωστή, καθημερινή υγιεινή του διαβητικού ποδιού

Ο Διευθυντής Αγγειοχειρουργός, Φώτιος Μαρκάτης, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τη σωστή, καθημερινή υγιεινή του διαβητικού ποδιού

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates