Οι πιθανότητες δημιουργίας άλλων ανευρισμάτων

Ο Διευθυντής Αγγειοχειρουργός, Φώτιος Μαρκάτης, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τις πιθανότητες δημιουργίας άλλων ανευρισμάτων

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates