Τα οφέλη της Ελάχιστα Επεμβατικής Θωρακοχειρουργικής

Ο Θωρακοχειρουργός Εμμανουήλ Γεωργιαννάκης, μας μιλάει για τα οφέλη της Ελάχιστα Επεμβατικής Θωρακοχειρουργικής

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates