Η χορήγηση της Εξωτερικής θεραπείας και της Μερικής ακτινοβόλησης

Ο Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Δρ Αθανάσιος Ι. Δημόπουλος μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τη χορήγηση της Εξωτερικής θεραπείας και της Μερικής ακτινοβόλησης

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates