Διαδερμική Αντικατάσταση Αορτικής Βαλβίδας (TAVI) (Video)

Ο Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Γεώργιος Καραβόλιας μιλάει για τη μέθοδο της Διαδερμικής Αντικατάστασης Αορτικής Βαλβίδας (TAVI).

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates