Ποιος είναι ο σκοπός και οι στόχοι της διαδικτυακής κοινότητας κοινότητας;

A:

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια δυναμική διαδικτυακή κοινότητα που θα διευκολύνει όχι μόνο στην άμεση επικοινωνία ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και στους πολίτες αλλά και ανάμεσα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα υγείας ή έχουν τις ίδιες ανησυχίες και προβληματισμούς για την υγεία τους.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates