Σκολίωση: Μια κυρίως γυναικεία πάθηση (Video)

Ο Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γεώργιος Σάπκας, μας παρουσιάζει τη σκολίωση ως μία πάθηση που επηρεάζει κυρίως τις γυναίκες.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates