Ο διαφορετικός επιδιωκόμενος σκοπός για κάθε ασθενή με σκολίωση (Video)

Ο Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γεώργιος Σάπκας, μας μιλά για το διαφορετικό σκοπό που επιδιώκει ο γιατρός για τον κάθε ασθενή του, ανάλογα με το μέγεθος της σκολίωσης και τη βιολογική του ηλικία.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates