Πόσο συχνή πρέπει να είναι η παρακολούθηση του ασθενούς μετά την χειρουργική σπονδυλικής στήλης; (Video)

Ο Διευθυντής Τμήματος Παιδοορθοπαιδικής και Σπονδυλικής Στήλης, Μάριος Λυκίσσας, μας μιλά για την συχνότητα παρακολούθησης του ασθενούς μετά τη χειρουργική σπονδυλικής στήλης.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates