Οι παθήσεις που αντιμετωπίζονται με το σύστημα χειρουργικής πλοήγησης (Video)

Ο Διευθυντής Τμήματος Παιδοορθοπαιδικής και Σπονδυλικής Στήλης, Μάριος Λυκίσσας, μας μιλά για τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης που μπορούν να αντιμετωπιστούν με το σύστημα χειρουργικής πλοήγησης.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates