Πώς εφαρμόζεται το σύστημα χειρουργικής πλοήγησης σε παιδιά και σε ενήλικες; (Video)

Ο Διευθυντής Τμήματος Παιδοορθοπαιδικής και Σπονδυλικής Στήλης, Μάριος Λυκίσσας, μας μιλά για τις διαφορές που έχει η εφαρμογή του συστήματος χειρουργικής πλοήγησης σε παιδιά και ενήλικες.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates