Η συντηρητική αντιμετώπιση της σκολίωσης (Video)

Ο Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γεώργιος Σάπκας, μας μιλά για τη συντηρητική αντιμετώπιση της σκολίωσης και τα αποτελέσματά της.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates