Συμπτώματα Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας (Video)

Ο Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής και Μονάδας Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής Παντελής Α. Παπαδόπουλος μιλά για τα συμπτώματα της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates