Σκολίωση της σπονδυλικής στήλης

Ο Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γεώργιος Σάπκας, μας εξηγεί τι είναι η σκολίωση της σπονδυλικής στήλης

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates