Σκληροθεραπεία και Laser: Η κατάλληλη αντιμετώπιση για κάθε είδος ευρυαγγείας

Ο Διευθυντής Αγγειοχειρουργός, Φώτιος Μαρκάτης, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την Σκληροθεραπεία, το Laser και ποια είναι η κατάλληλη αντιμετώπιση για κάθε είδος ευρυαγγείας

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates