Ρομποτική χειρουργική του ισχύου

Ο Διευθυντής  Ορθοπαιδικής Ρομποτικής Χειρουργικής, Διονύσης Χίσσας, μας εξηγεί την Ρομποτική χειρουργική του ισχύου

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates