Τα ποσοστά υποτροπής των αιμορροΐδων για το κάθε χειρουργείο

Ο Θωμάς Διαμαντής, Διευθυντής Γενικός Χειρουργός, μας εξηγεί για τα ποσοστά υποτροπής των αιμορροΐδων σε κάθε χειρουργείο

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates