Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Προστατίτιδα (Άρθρο)

Η προστατίτιδα ή το λεγόμενο σύνδρομο της προστατίτιδας είναι ένα σύνολο από νοσολογικές οντότητες που παρουσιάζουν ορισμένοι άνδρες εμφανίζοντας κοινά ουρολογικά, περιγεννητικά και περιπρωκτικά συμπτώματα αλλά διαφορετικούς αιτιολογικούς παράγοντες, διαφορετικά εργαστηριακά ευρήματα και που απαιτούν τελείως διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η αιτία γι’ αυτά τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλει και να είναι μικροβιακή, φλεγμονώδης μη-μικροβιακή και τέλος ούτε μικροβιακή αλλά και ούτε φλεγμονώδεις. Επειδή δεν μπορούμε πάντα να ξεχωρίσουμε τις διαφορετικές αιτίες προκλήσεις της προστατίτιδας γι’ αυτό το λόγο ταξινομούνται οι διάφορες μορφές της προστατίτιδας ανάλογα με τα συμπτώματα που προκαλούν σε οξεία, χρόνια και ασυμπτωματική προστατίτιδα.

Ποια είναι τα κοινά συμπτώματα του συνδρόμου της προστατίτιδας;

Σ’ αντίθεση με την οξεία προστατίτιδα (κατηγορία Ι) που εκδηλώνεται με ξαφνική, έντονη και θορυβώδη αλλά τυπική κλινική εικόνα, η χρόνια φλεγμονή του προστάτη (κατηγορία ΙΙ και ΙΙΙ) εμφανίζεται με ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων συχνά ήπιας μορφής και συχνά ακαθόριστης εντόπισης.

Πόσο συχνή είναι η προστατίτιδα;

Είναι η πιο συχνή πάθηση του προστάτη. Η συχνότητα του συνδρόμου της προστατίτιδας στον γενικό πληθυσμό υπολογίζεται σε 5-10% (η οξεία προστατίτιδα είναι σχετικά σπάνια). Στις ΗΠΑ είναι η συχνότερη ουρολογική διάγνωση σε άνδρες κάτω από 50 χρόνων και η τρίτη πιο συχνή ουρολογική διάγνωση σε άνδρες μεγαλύτερους από 50 χρόνων (μετά από από την καλοήθη υπερπλασία και τον καρκίνο του προστάτη) αποτελώντας το 8% των ουρολογικών επισκέψεων. Ένας στους δύο άνδρες θα παρουσιάσουν στην ζωή τους συμπτώματα μίας χρόνιας προστατίτιδας, ενώ το 50% των ασθενών δεν υποφέρουν από «πραγματική προστατίτιδα» αλλά από «προστατοδυνία». Η σχετική συχνότητα των χρόνιων μορφών προστατίτιδας είναι:
  • Κατηγορία ΙΙ: 5-10%
  • Κατηγορία ΙΙΙΑ: 40%
  • Κατηγορία ΙΙΙΒ: 50%
ή σχηματικά:

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates