Η σωστή πρόληψη και το κέντρο μας

Ο Διευθυντής Αγγειοχειρουργός, Φώτιος Μαρκάτης, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τη σωστή πρόληψη και τη φροντίδα που παρέχει το κέντρο μας

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates