Πρόγνωση των Κροταφογναθικών Διαταραχών χωρίς την απαραίτητη αντιμετώπιση (Video)

Ο Διευθυντής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, Δρ. Αναστάσιος Μυλωνάς, μας εξηγεί ποια είναι η πρόγνωση των Κροταφογναθικών Διαταραχών χωρίς την απαραίτητη αντιμετώπιση.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates