ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 1. Πολιτική Απορρήτου

  Η παρακάτω πολιτική απορρήτου περιγράφει πώς η ιστοσελίδα Metropolitan Connect χρησιμοποιεί και προστατεύει οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσω των χρηστών της.

 2. Ποιοι Είμαστε

  Στην Κοινότητα μας, πιστεύουμε ότι ο ενημερωμένος και υπεύθυνα εκπαιδευμένος πολίτης μπορεί να διαχειριστεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ζητήματα πρόληψης υγείας αλλά και υπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις.

  Αποστολή της κοινότητας μας είναι η συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση όλων μας σχετικά με τα ζητήματα που άπτονται της βελτίωσης της υγείας μας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια δυναμική διαδικτυακή κοινότητα που θα διευκολύνει όχι μόνο στην άμεση επικοινωνία ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και στους πολίτες αλλά και ανάμεσα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα υγείας ή έχουν τις ίδιες ανησυχίες και προβληματισμούς για την υγεία τους.

  Στην Κοινότητα μας πιστεύουμε ότι η ταχύτερη διάδοση και εφαρμογή των επιστημονικών δεδομένων που προκύπτουν από την ιατρική έρευνα βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα της υγείας και συχνά προλαμβάνει καταστάσεις που ενδεχομένως θα μας προβληματίσουν στο μέλλον.

  Πιστεύουμε ότι ο ενημερωμένος ασθενής που έχει βιώσει μια κατάσταση μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά κάποιον που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα μοιραζόμενος τις εμπειρίες του, πρακτικές συμβουλές από την καθημερινότητα του αλλά και προσφέροντας συναισθηματική υποστήριξη όπου αυτό είναι αναγκαίο και χρήσιμο.

 3. Σκοπός

  Η Πολιτική Απορρήτου επεξηγεί πότε και γιατί συγκεντρώνουμε προσωπικές πληροφορίες των μελών ή άλλων επισκεπτών της ιστοσελίδας, πώς τις χρησιμοποιούμε, τους όρους κάτω από τους οποίους χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές και πως τις διατηρούμε ασφαλείς.

  Στο Metropolitan Connect είμαστε υπεύθυνοι για το πως διατηρούμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συγκεντρώνουμε μέσω της ιστοσελίδας μας. Είμαστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με το Νόμο περί προστασίας προσωπικών Δεδομένων να σας ενημερώσουμε σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθούμε καθώς και όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. 

  Η Πολιτική Απορρήτου επιπλέον σας ενημερώνει σχετικά με τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το Νόμο, ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018.  Συγκεκριμένα, από την παραπάνω ημερομηνία και στο εξής τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται από τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation) που στο εξής στο παρόν κείμενο θα αναφέρεται ως GDPR. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα πάντα σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου που ισχύει ή σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ζητείται η έγκρισή σας αφού προηγηθεί η άμεση ενημέρωσή σας.

 4. Υποχρεώσεις

  Το Metropolitan Connect δεσμεύεται να διαχειρίζεται τις προσωπικές πληροφορίες των μελών σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες:

  • Τις επεξεργαζόμαστε νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια
  • Συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς      
  • Συλλέγονται μόνο στο μέτρο που απαιτείται για νόμιμους σκοπούς 
  • Διατηρούνται για εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις πολιτικές διατήρησης στοιχείων       
  • Τις επεξεργαζόμαστε κατά τρόπο που εξασφαλίζεται το απαραίτητο και κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας

  Μέσω αυτής της πολιτικής ελπίζουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι κατανοούν γιατί χρειάζεται να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες καθώς και όταν αυτό συμβαίνει τα δικαιώματα που οι χρήστες έχουν.

 5. Πως συγκεντρώνονται οι προσωπκές πληροφορίες

  Οι προσωπικές πληροφορίες συγκεντρώνονται μέσω της ιστοσελίδας σε μια κεντρική βάση, μετά από τη δική σας εγγραφή στην ειδική φόρμα εγγραφής που υπάρχει στη σχετική σελίδα του Metropolitan Connect. 

  Επιπλέον, προσωπικές πληροφορίες συγκεντρώνονται όταν χρησιμοποιούνται οι υποσελίδες του Metropolitan Connect όπως:

  • Οργάνωσε μια δράση,
  • Πρότεινε μια Ιδέα ή μια Ενέργεια,
  • Υποστήριξε την Κοινότητά μας,
  • Σύστησέ μας στους Φίλους σου,
  • Διαμόρφωσε τις Δράσεις μας,
  • Συμμετοχή στους Δωρεάν Προληπτικούς Ελέγχους,
  • Όταν σχολιάζετε ή μοιράζεστε εκστρατείες ενημέρωσης υγείας μέσω των social media ή μέσω της ιστοσελίδας,
  • Όταν μοιράζεστε ή σχολιάζετε οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει στα groups του Metropolitan Connect μέσω των social media ή μέσω της ιστοσελίδας,
  • Όταν συμμετέχετε σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
  • Όταν σχολιάζετε ή μοιράζεστε οποιαδήποτε πληροφορία που υπάρχει στο Metropolitan Connect μέσω των social media,
  • Όταν λαμβάνετε ενημερωτικά emails και απαντάτε στη Metropolitan Secretariat,
  • Όταν λαμβάνετε newsletters μετά την εγγραφή σας, μέσω των σελίδων των social media.

  Σε κάθε περίπτωση, θα είναι απόλυτα προφανές σε εσάς όταν συλλέγονται προσωπικά σας δεδομένα.

 6. Ποιες προσωπικές πληροφορίες συγκεντρώνονται

  Προσωπικές πληροφορίες συγκεντρώνονται όταν εγγράφεστε ως μέλος της Κοινότητας Metropolitan Connect ή όταν πραγματοποιείται οποιαδήποτε ενέργεια από αυτές που έχουν περιγραφεί παραπάνω. Επιπλέον, οι πληροφορίες χρήσης της ιστοσελίδας συλλέγονται με χρήση cookies και τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται πιο συχνά περιλαμβάνουν:

  • Όνομα
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση
  • Τηλέφωνα Επικοινωνίας (κινητό, σταθερό)
  • Διεύθυνση Κατοικίας, Ταχυδρομικό Κωδικό
  • Δημογραφικά στοιχεία (Χώρα Προέλευσης)
 7. Ειδικές κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών

  Προσωπικά δεδομένα που αφορούν στην υγεία ή αποκαλύπτουν τη φυλετική σας ή εθνική σας καταγωγή ή τον σεξουαλικό σας  προσανατολισμό είναι ξεχωριστές ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και απαιτούν τη δική σας ρητή συγκατάθεση, η οποία εάν για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί θα σας ζητηθεί, προκειμένου να συμμετάσχετε σε δραστηριότητα του Metropolitan Connect.

 8. Πως χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται

  Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται σκοπό έχουν τη διαχείριση της συμμετοχής σας ως μέλος της κοινότητας και εφόσον έχετε συμφωνήσει την επικοινωνία μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή social media  σχετικά με ζητήματα που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν. Επιπλέον χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα.

  Ενδεχομένως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για να:

  • διατηρήσουμε ενημερωμένη την ιδιότητά σας ως μέλος
  • εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που συνάπτονται 
  • αναζητήσουμε τις απόψεις ή τα σχόλια σας σχετικά με δραστηριότητες, πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που παρέχουμε για να μπορέσουμε να τις βελτιώσουμε 
  • σας ενημερώνουμε για αλλαγές στις εκδηλώσεις, τις εκστρατείες ενημέρωσης ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητές μας
  • σας στείλουμε πληροφορίες που έχετε ζητήσει και που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις, δραστηριότητες που παρέχονται από το Metropolitan Connect και συνέδρια που πιστεύουμε ότι θα ενισχύσουν τους στόχους μας. 

  Οι περίοδοι κράτησης προσωπικών πληροφοριών αναθεωρούνται σε τακτική βάση. Είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διαθέτουμε κάποιες πληροφορίες για την εκπλήρωση υποχρεώσεων (π.χ. συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των φορολογικών αρχών). Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρούνται στα συστήματά μας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη σχετική δραστηριότητα, όπως η ιδιότητα μέλους ή για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που προσφέρουμε, ή για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται σε οποιαδήποτε σχετική σύμβαση διατηρείται μαζί μας.

 9. Ποια είναι η νόμιμη βάση διαχείρισης και επεξεργασίας στοιχείων για το Metropolitan Connect

  Προσωπικές πληροφορίες επεξεργάζονται μόνο όταν πιστεύουμε ότι έχουμε νόμιμη βάση για να το πράξουμε. Οι περιπτώσεις για επεξεργασία δεδομένων και στοιχείων ποικίλλουν αναλόγως τη δραστηριότητας.

  Συγκεκριμένα, η επεξεργασία στοιχείων κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να καλύψουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας ως παρόχου ορισμένων υπηρεσιών στα μέλη, όπως: τη διατήρηση της βάσης δεδομένων των μελών μας, την παροχή διαφόρων υπηρεσιών για τα μέλη μας, για τα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καμπάνιες ενημέρωσης καθώς και για τους συμμετέχοντες σε διάφορες εκδηλώσεις μας.

  Επιπλέον, η επεξεργασία στοιχείων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συμβάσεων με τα μέλη του προσωπικού μας, με άτομα που έχουν εγγραφεί σε οποιαδήποτε από τις ενέργειες του Metropolitan Connect, όπως αυτές έχουν περιγραφεί παραπάνω, ή για την εκτέλεση συμβάσεων με προμηθευτές μας, όπως για παράδειγμα η διατήρηση του ονόματος της ιστοσελίδας μας, η διατήρηση της ιστοσελίδας μας, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή ενέργεια πραγματοποιείται σε συνεργασία με τρίτους.

 10. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

  Το Metropolitan Connect δεν θα πουλήσει, η ενοικιάσει ή κοινοποιήσει τα προσψπικά δεδομένα των μελών του σε τρίτους για οποιαδήποτε προωθητική, διαφημιστική ή άλλη ενέργεια.

  Τρίτα μέρη που έχουν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με το Metropolitan Connect, όπως οι πάροχοι του συστήματος διαχείρισης εγγραφών, το σύστημα διαχείρισης υποβολών, το σύστημα διαχείρισης αλληλογραφίας, το σύστημα διαχείρισης online ερωτηματολογίων δεν μοιράζονται τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς τη ρητή έγκρισή σας.Επίσης μπορεί να παρέχονται πληροφορίες σε κυβερνητικές / δημόσιες αρχές, εφόσον απαιτείται ή όπως προβλέπεται από το νόμο.

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δραστηριότητες επεξεργασίας στοιχείων που περιγράφονται παραπάνω είναι πιθανό να απαιτήσουν τη κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών σε διάφορους συνεργάτες για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένων:

  • την παροχή εκπαιδευτικών, ενημερωτικών δραστηριοτήτων
  • την οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων π.χ. αν είστε εγγεγραμμένοι για να συμμετάσχετε σε ένα σεμινάριο θα παραδώσουμε στο χώρο των συνεδριάσεων τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εγγραφή σας.

  Οποτεδήποτε κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα, λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι διαδικασία θα γίνεται σωστά και με ασφάλεια από το τρίτο μέρος. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, αποκαλύπτουμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας και έχουμε σύμβαση που απαιτεί από αυτούς να διατηρούν τις πληροφορίες σας ασφαλείς και να μην τις χρησιμοποιούν για δικούς τους σκοπούς.

  Υπάρχει περίπτωση να μεταφέρουμε προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους όρους χρήσης μας ή να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, των μελών και των πελατών μας. Ωστόσο, θα λάβουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται.

  Παρακάτω παρέχεται μια λίστα με τους βασικούς τρίτους παρόχους με τους οποίους είναι πιθανό να μοιραστούμε προσωπικά σας στοιχεία.

  • Ρυθμιστικές αρχές εποπτείας και θεσμικά όργανα
  • Προμηθευτές λογισμικού που μας επιτρέπουν να εφαρμόζουμε αποδοτικές ψηφιακές διαδικασίες
  • Οι εγκεκριμένοι συνεργάτες μας για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων 

  Για πρακτικούς λόγους, πρόκειται για μια ενδεικτική και όχι αναλυτική λίστα, η οποία επίσης μπορεί να ενημερώνεται ανά τακτά διαστήματα.

 11. Πόσο διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά στοιχεία

  Η περίοδος για την οποία διατηρούνται προσωπικές πληροφορίες εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν οι πληροφορίες αυτές, γενικά όμως τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται από το νόμο ή όπως προβλέπεται για σκοπούς τήρησης αρχείων και νομικών απαιτήσεων.

 12. Που αποθηκεύονται οι προσωπικές πληροφορίες

  Οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές των παρόχων λογισμικού. Υποβάλλοντας προσωπικά στοιχεία, συμφωνείτε με την αποθήκευση και την επεξεργασία τους. Σε κάθε περίπτωση θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

  Οι προσωπικές πληροφορίες εξετάζονται κυρίως από εξειδικευμένο προσωπικό της γραμματείας. Για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αποτελεσματικές ψηφιακές διαδικασίες, πρέπει να αποθηκεύουμε δεδομένα σε ασφαλείς διακομιστές είναι βασισμένοι σε icloud υπηρεσίες. Συνεργαζόμαστε επίσης με τρίτους συμβαλλόμενους, μερικοί από τους οποίους φιλοξενούν και λειτουργούν ορισμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας. Υποβάλλοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, συμφωνείτε με αυτή τη μεταφορά, αποθήκευση ή επεξεργασία.

  Για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία λαμβάνουν επαρκές επίπεδο προστασίας, έχουμε θεσπίσει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται από τα τρίτα μέρη με τρόπο που να είναι συνεπής και να σέβεται τους νόμους της ΕΕ και της Ελλάδας σχετικά με την προστασία δεδομένων .

  Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός της Ελβετίας, του Ηνωμένου Βασιλείου ή / και άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Οι χώρες του ΕΟΧ είναι όλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

  Μπορούμε επίσης να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα εκτός του ΕΟΧ. Οι νόμοι για την προστασία δεδομένων ενδέχεται να μην είναι τόσο ισχυροί εκτός του ΕΟΧ όσο και στον ΕΟΧ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα μεταφερθούν σε χώρα εκτός του ΕΟΧ εκτός εάν (1) η χώρα προς την οποία μεταβιβάζεται είναι αυτή στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων ή (2) τα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται σε εταιρεία η οποία απαιτείται από τη σύμβασή μας μαζί τους μόνο για την αντιμετώπιση των δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες μας και για τη διατήρηση της κατάλληλης ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που είμαστε ικανοποιημένοι ότι έχουν ή (3) είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα σε κυβερνητική / δημόσια αρχή προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

 13. Διευθύνσεις IP

  Υπάρχει περίπτωση να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών και για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

  • Τον τύπο υπολογιστή ή συσκευής
  • Τη διεύθυνση IP       
  • Το λειτουργικό σύστημα
  • Τον τύπο προγράμματος περιήγησης και έκδοση
  • Ρυθμίσεις ζώνης ώρας και τύπους ή και εκδόσεις plug-in προγραμμάτων περιήγησης.

  Πρόκειται για στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες και τα πρότυπα περιήγησης των χρηστών μας. Συλλέγονται σε ανώνυμη και συγκεντρωτική βάση που δεν εντοπίζει μεμονωμένους χρήστες.

 14. Προληπτικά μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλοίωση των πληροφοριών σας

  Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Όταν μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία, λαμβάνουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι αντιμετωπίζονται με ασφάλεια, ώστε να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη.

  Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τις κατάλληλες και απαραίτητες, τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα μας είναι κρυπτογραφημένες και προστατευμένες. Όταν βρίσκεστε σε ασφαλή σελίδα, στη γραμμή URL του προγράμματος περιήγησης ιστού θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο κλειδώματος ή η διεύθυνση ιστού θα ξεκινήσει https: //

  Οι μη ευαίσθητες λεπτομέρειες (η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.) μεταδίδονται κανονικά μέσω του Διαδικτύου και αυτό δεν μπορεί ποτέ να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλές. Ως αποτέλεσμα, ενώ επιδιώκουμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας που μας διαβιβάζετε και το κάνετε με δική σας ευθύνη.

  Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά τους στα συστήματά μας. Σε περίπτωση που δώσαμε (ή όπου επιλέξατε) έναν κωδικό πρόσβασης που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα των ιστοσελίδων μας, είστε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασης. Σας ζητάμε να μην μοιραστείτε τον κωδικό σας με κανέναν.

 15. Διαχείριση Προφίλ

  Υπάρχει περίπτωση να αναλύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που υποβάλατε για να δημιουργήσετε ένα προφίλ των ενδιαφερόντων και προτιμήσεών σας έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας με πληροφορίες σχετικές με εσάς ή τα ενδιαφέροντά σας. Δεν χρησιμοποιούμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με εσάς από εξωτερικές πηγές.

 16. Cookies

  Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί αρχεία cookie για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας, για να σας παρέχει μια εμπειρία χρήστη προσαρμοσμένη στις ατομικές σας προτιμήσεις.

  Ένα αρχείο cookie (ένα μικρό αρχείο γραμμάτων και αριθμών) θα τοποθετείται στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή πρόσβασης κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε αναλυτικά αρχεία cookie. Αυτά μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να υπολογίζουμε τον αριθμό των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να δούμε πώς μετακινούνται οι επισκέπτες γύρω από αυτήν όταν τη χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ιστοσελίδα μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που αναζητούν.

  Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε οποιαδήποτε τέτοια αρχεία cookie, ανατρέξτε στις οδηγίες του λογισμικού διαχείρισης αρχείων για να εντοπίσετε το αρχείο ή τον κατάλογο που αποθηκεύει τα cookies. Μπορείτε να αρνηθείτε να αποδεχτείτε τα αρχεία cookie όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης που σας επιτρέπει να αρνηθείτε τη ρύθμιση των cookies. Ωστόσο, εάν επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση, ενδέχεται να μην έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στην ιστοσελίδα και να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα μέρη της.

 17. Άλλες Ιστοσελίδες

  Η ιστοσελίδα μας και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, όπως άλλες ενώσεις, οργανισμούς, και εταιρείες. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές αυτών των άλλων ιστοσελίδων και σας συστήνουμε να ελέγξετε τις δικές τους πολιτικές απορρήτου.

 18. Τα δικαιώματά σας όπου επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας

  Η νομοθεσία της Ελλάδας και της ΕΕ για την προστασία δεδομένων παρέχει ορισμένα δικαιώματα στους πολίτες, των οποίων οι πληροφορίες συλλέγονται από το Metropolitan Connect και επεξεργάζονται οι εγκεκριμένοι εταίροι μας. Ακολουθεί μια σύντομη περίληψη αυτών των δικαιωμάτων:

  • Πρόσβαση στις πληροφορίες σας - έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων που διατηρούμε. Αν θέλετε ένα αντίγραφο ορισμένων ή όλων των προσωπικών σας στοιχείων, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή στείλτε μας email στο secretariat@metropolitan-hospital-connect.gr
  • Διόρθωση των πληροφοριών σας - θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα και επομένως μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν προσωπικές σας πληροφορίες που πιστεύετε ότι δεν πληρούν αυτά τα πρότυπα. Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή στείλτε μας ένα email στο secretariat@metropolitan-hospital-connect.gr
 19. Διαγραφή των πληροφοριών σας

  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπου:

  • Θεωρείτε ότι δεν απαιτούνται πλέον οι πληροφορίες για τους σκοπούς για τους οποίους ελήφθησαν
  • Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες με τη συγκατάθεσή σας και αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας - ανατρέξτε στην ενότητα "Ανάκληση συγκατάθεσης για τη χρήση των πληροφοριών σας" παρακάτω.
  • Έχετε αντικειμενικές αντιρρήσεις για τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων - ανατρέξτε στην ενότητα "Ανταποκρινόμενοι στο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας" παρακάτω.       
  • Η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων είναι αντίθετη προς το νόμο ή τις άλλες νομικές μας υποχρεώσεις.

  Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή στείλτε μας email στο secretariat@metropolitan-hospital-connect.gr για να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών σας.

 20. Ανάκληση συγκατάθεσης για τη χρήση των πληροφοριών σας

  Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε από εμάς να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να εκτελέσουμε καθήκοντα προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί τότε, αν μας ζητηθεί, θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, εκτός αν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για να συνεχίσουμε.

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ισχύει, για παράδειγμα, όταν ελέγχουμε την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων που έχουμε για εσάς ή αξιολογούμε την εγκυρότητα αντιρρήσεων έχετε εκφράσει κατά τη χρήση των πληροφοριών σας. Το δικαίωμα μπορεί επίσης να ισχύει αν δεν έχουμε πλέον τη βάση για τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα. Όταν το δικαίωμα αυτό ασκείται εγκύρως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τα σχετικά προσωπικά στοιχεία με τη συγκατάθεσή σας, για νομικές αξιώσεις ή για λόγους άλλους δημοσίου συμφέροντος.

  Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή και θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τους σκοπούς για τους οποίους δόθηκε αρχικά η συναίνεση. Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή στείλτε μας ένα email στο secretariat@metropolitan-hospital-connect.gr εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα.

 21. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

  Διατηρούμε αυτή την πολιτική υπό τακτική επανεξέταση και θα τοποθετούμε τυχόν ενημερώσεις σε αυτή την ιστοσελίδα. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Μάιο του 2018.

 22. Οι επιλογές σας

  Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν επιθυμείτε ή όχι να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από εμάς σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, τότε μπορείτε να επιλέξετε τα αντίστοιχα κουτιά που βρίσκονται στη φόρμα στην οποία συλλέγουμε τις πληροφορίες σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας ή να μας στείλετε ένα email στο secretariat@metropolitan-hospital-connect.gr.

 23. Καταγγελίες

  Επιδιώκουμε να επιλύσουμε άμεσα όλες τις πιθανές καταγγελίες σχετικά με το πώς χειριζόμαστε προσωπικές πληροφορίες, ωστόσο, έχετε επίσης το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή www.dpa.gr

   

connect

get updates