Πρέπει να πληρώσω κάποιο ποσό για την εγγραφή μου ως μέλος;

A:

Όχι, δεν υπάρχει χρηματική συμμετοχή για την εγγραφή σας ως μέλος στην Κοινότητα Metropolitan Connect. 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates