Καθημερινότητα και περιορισμοί του ασθενούς μετά το χειρουργείο (Video)

Ο Διευθυντής Τμήματος Παιδοορθοπαιδικής και Σπονδυλικής Στήλης, Μάριος Λυκίσσας, μας μιλά για την καθημερινότητα και τους περιορισμούς που θα έχει ο ασθενής μετά το χειρουργείο στη σπονδυλική στήλη.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates