Το Κέντρο μας και η πιο αποτελεσματική χρήση της Βραχυθεραπείας

Ο Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Δρ Αθανάσιος Ι. Δημόπουλος μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την αποτελεσματική χρήση της Βραχυθεραπείας

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates